Project Fotografie

Project fotografie legt de ontwikkeling van grote verbouwingsprojecten vast. De originele situatie wordt vastgelegd, de verschillende fasen van uitvoering en het uiteindelijke resultaat. Zo krijg u een goed overzicht van de realisatie van bijvoorbeeld een renovatie of herbestemming van een flat. Door het hele proces vast te leggen krijgt u een aantrekkelijke visuele presentatie die uitstekend ingezet kan worden als marketing- en promotiemateriaal.

Laat mooie foto’s uw potentiele cliënten overtuigen!